Het bestuur
       
           
 
Graag stellen wij ons bestuur aan jullie voor. Het bestuur bestaat uit 5 leden van de klootschietvereniging Respelhoek, namelijk de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee bestuursleden. Voor meer informatie over de leden, klik hier.
 
           
           
 
Marjo Wiegers
Rita Tragter
Jan Makkink
(Voorzitter)
(Secretaris)
(Penningmeester)
 
           
           
 
Cees Hietbrink
Hetty Althoff
 
           
           
 
Het bestuur wordt gevormd op een democratische wijze, de leden kunnen bij aftreden van één van de bestuursleden stemmen op 1 van de leden. Verder is het zo dat de leden 1 keer per jaar bij de algemene ledenvergadering aanwezig zijn om het 1 en ander door te nemen. Het bestuur komt vaker bij elkaar om alle lopende zaken binnen de vereniging te bespreken. Heeft 1 en/of meerdere leden een idee of voorstel dan worden deze ook meegenomen. Dus, wanneer je lid bent van de KV Respelhoek en je hebt een idee, zorg dat je dat laat horen aan het bestuur.
 
   
           
           
           

 

           
           

 

             
 
 
 
 
             
 
Heb je een reactie, een leuk verhaal, foto's of wat dan ook ?!? Dan kan je ons op de hoogte brengen via respelhoek@live.nl